Γραμμενίδου Μαρία

Η σωστή παρακολούθηση των λογιστικών της επιχείρησης απαιτεί γνώση, εμπειρία και διαρκή επιμόρφωση.

Λογιστικό Γραφείο

Πλήρης μηχανογραφική παρακολούθηση των λογιστικών της επιχείρησής σας και άμεση προσαρμογή σε όλες τις νέες φορολογικές και εργασιακές διατάξεις.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βασ. Ηρακλείου 13
546 24, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 288195
Email: apelgr@yahoo.gr


Λογιστικές υπηρεσίες

Το γραφείο μας διαθέτει τις πιο σύγχρονες εφαρμογές για την καταχώρηση και παρακολούθηση των λογιστικών των πελατών μας.

Με την υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτουμε μπορούμε να καταχωρούμε σε ελάχιστο χρόνο τα παραστατικά των πελατών μας σε λογιστικά βιβλία Β' ή Γ΄Κατηγορίας και να τους παρέχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα της πορείας της επιχείρησης.

Φορολογικά - Φοροτεχνικά

Μελετάμε διαρκώς όλες τις εξελίξεις που αφορούν τις αλλαγές στο φορολογικό τοπίο και έτσι είμαστε σε θέση να προτείνουμε τις πιο συμφέρουσες λύσεις είτε σε ατομικό επίπεδο είτε σε επίπεδο επιχείρησης.

Η πολύχρονη εμπειρία μας σε επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων εγγυάται την ορθότητα και την εγκυρότητα των προτάσεών μας.

Εργατικά & Ασφαλιστικά ζητήματα

Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην άμεση ενημέρωση του λογισμικού μας με όλες τις μεταβολές που συμβαίνουν στον εργασιακό τομέα αλλά και στις αλλαγές στην ασφάλιση των εργαζομένων.

Με αυτόν τον τρόπο είμαστε σίγουροι ότι ο επιχειρηματίας δεν θα υποπέσει σε οποιοδήποτε παράπτωμα έναντι του νόμου και επίσης ότι του παρέχουμε κάθε δυνατό έγγραφο που μπορεί να μας ζητήσει και αφορά την μισθοδοσία και την ασφάλιση του προσωπικού του.

Ασχοληθείτε εσείς με το εμπορικό κομμάτι της επιχείρησής σας και αφήστε σε εμάς την λογιστική παρακολούθηση και την μισθοδοσία του προσωπικού.

επικοινωνήστε μαζί μας